Saturday, September 8, 2018

HUKUM SEBATAN KE ATAS SALAH LAKU SEKS SEJENIS (HOMOSEKSUAL): APA YANG RAKYAT BIASA PERLU TAHU

Polemik hukum sebat ke atas pelaku seks sejenis sepasang lesbian di Terengganu menjadi topik yang hangat diperbincangkan, sebagai rakyat biasa, saya melihat ini sebagai satu kesempatan untuk menambah kefahaman mengenai hukum jenayah syariah. Saya dapati ramai orang awam seperti saya yang keliru tentang isu pokok yang sepatutnya diperjelaskan oleh alim ulamak kita bila menangani polemik ini. Daripada sudut yang positif, polemik ini sepatutnya dijadikan sebagai batu loncatan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan medan bertelagah dan melempiaskan amarah penuh emosi samada untuk mempertahan ataupun menentang.

Apabila hukuman sebat dilaksanakan ke atas pasangan lesbian di Terengganu, wujud 2 golongan iaitu golongan yang menyokong dan golongan yang tidak bersetuju dengan bentuk hukuman tersebut. Pada pandangan saya, titik tolak berlakunya polemik ini adalah apabila pihak yang tidak bersetuju mengkritik hukuman tersebut dan menganggap bahawa ada kaedah lain yang lebih baik dilaksanakan. Maka berlakulah tuduh menuduh bahawa satu pihak tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi syariah Terengganu. Dalam kalangan alim ulamak juga terdapat perbezaan pendapat tetapi dengan kefahaman yang mendalam, perbezaan pendapat ini dapat dikawal. Apa yang menjadi masalah adalah perbalahan dalam kalangan RAKYAT BIASA seperti saya yang kurang pengetahuan tentang hukum hakam agama khususnya berkenaan dengan hukum jenayah syariah. Akibatnya berlakulah tuduh menuduh termasuklah label melabel dalam kalangan sesama Islam.

Saya berpandangan bahawa polemik ini akan reda jika ada pihak yang berautoriti memberi penjelasan yang mudah difahami oleh orang awam tentang APAKAH HUKUMAN YANG SEPATUTNYA DIKENAKAN KE ATAS PESALAH HUBUNGAN SEKS SEJENIS MENGIKUT AJARAN ISLAM. Jadi di dalam tulisan ini, kita akan mencari jawapan ke atas persoalan ini. Untuk tujuan tersebut saya berkesempatan merujuk beberapa tulisan ahli akademik dan juga ulamak. Saya juga berbincang dengan seorang Pensyarah Jabatan Syariah dan Undang-Undang yang juga Timbalan Pengarah (Ijazah Dasar) Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya iaitu A.Prof Dr. Ruzman Md Noor. Berikut adalah beberapa fakta mengenai Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia dan jawapan kepada persoalan utama yang saya nyatakan di atas:

1.Negara kita mempunyai dua jenis mahkamah iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah

2.Mahkamah Syariah ialah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan kepadanya

3.Bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah berasingan dengan Mahkamah Sivil

4.Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah sivil dan dianggap setaraf. Kuasa kedua-dua mahkamah ini tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.

5.Undang-undang yang lulus di Dewan Undangan Negeri dinamakan ENAKMEN, manakala undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dinamakan AKTA.

6.Jenis hukuman ke atas pesalah yang dibicara di dalam mahkamah syariah ditentukan oleh undang-undang negeri (enakmen) masing-masing. Ianya boleh berbeza tetapi had maksima hukuman adalah sama untuk semua negeri kerana ianya tertakluk kepada Akta.

7.Had kuasa dan hukuman maksima Mahkamah Syariah tertakluk kepada akta yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia.

8.Parlimen telah meluluskan satu AKTA yang bertujuan MENGHADKAN KUASA mahkamah syariah. Akta yang menghadkan kuasa mahkamah syariah ke atas Jenayah Syariah adalah Akta 355 ( pindaan 1984). Akta 355 ini menghadkan hukuman kepada denda tidak melebihi RM5000 atau 3 tahun penjara atau hukuman rotan tidak melebihi 6 sebatan atau gabungan ketiga-tiganya. Jadi Anakmen yang ditentukan di peringkat negeri tidak boleh melampaui had ini.

9.Maka untuk meningkatkan had hukuman bagi Jenayah Syariah di peringkat negeri, perlu pindaan akta 355 di peringkat parlimen. Jadi RUU355 adalah rang undang-undang yang dicadangkan untuk meningkatkan had hukuman ke atas Jenayah Syariah.

10.Salah satu bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah membicara dan menghukum kes-kes JENAYAH SYARIAH.

11.Terdapat 3 kategori Jenayah Syariah iaitu :
a.QISAS (Jenayah terhadap nyawa dan tubuh badan, bunuh dibalas bunuh, cedera di balas cedera dengan syarat-syarat yang ditentukan, hukum Qisas dinyatakan dalam Quran dan Hadith)
b.HUDUD (Jenis kesalahan dan hukuman dinyatakan dalam Quran dan Hadith iaitu Zina,Qazaf (tuduh zina tanpa cukup saksi),Minum Arak, Mencuri,Memberontak dan Murtad)
c.TAKZIR (Kesalahan dan dosa/maksiat yang hukumannya TIDAK dinyatakan dengan khusus di dalam Quran dan Hadith, hukuman mengikut kebijaksanaan Hakim)

12.Jenis kesalahan dan bentuk hukuman di bawah kategori hudud adalah jelas kerana ianya dinyatakan di dalam Quran dan Hadith. Jadi Hudud hanya sebahagian kecil daripada jenayah syariah yang dibicarakan oleh mahkamah syariah. Proses perbicaraan dan perlaksanaan hukuman adalah mengikut syarat-syarat yang ketat mengikut Quran, Hadith dan Ijmak Ulamak.

13.Adakah HUBUNGAN SEJENIS (homoseksual) termasuk di dalam makna ZINA? Jika hubungan sejenis adalah kesalahan zina, maka ia termasuk di dalam kategori HUDUD dan hukum hudud untuk penzina adalah rejam (sudah berkahwin) dan sebat 100 rotan (belum berkahwin) dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak.

14.Terdapat PERBEZAAN PENDAPAT mengenai status kesalahan hubungan sejenis di dalam jenayah Syariah. Percanggahan ini berlaku semenjak zaman sahabat lagi, mengikut penulis buku Undang-Undang Jenayah Islam, Dr. Paizah Haji Ismail, mantan Pensyarah Akademi Islam, UM. Kebanyakan ulamak termasuk Imam besar Abu Hanifah (mazhab Hanafi) berpendapat bahawa amalan homoseksual (termasuk liwat dan lesbian/sahhak) TIDAK dikategorikan sebagai zina dan dihukum TAKZIR. Walau bagaimanapun tidak kurang juga ulamak dan mazhab yang memberi pendapat berbeza. Hukuman terhadap jenayah hubungan sejenis ini TIDAK dinyatakan dengan jelas di dalam Quran dan Hadith. Pendek kata kedua-dua pendapat mempunyai kekuatan hujah masing-masing. Tidak ada percanggahan pendapat tentang besarnya dosa kedua-dua perbuatan ini.

15.Bentuk hukuman di bawah TAKZIR adalah mengikut KEBIJAKSANAAN hakim. Hukuman boleh merangkumi penjara, sebat, buang daerah, denda, nasihat dan lain-lain. Kebijaksanaan hakim ini merangkumi bentuk hukuman dan juga samada perlu ataupun tidak dipamerkan kepada orang ramai.

KESIMPULAN

Daripada penulisan di atas boleh disimpulkan bahawa hukuman sebatan sebanyak 6 kali dan denda RM3,300 yang dikenakan ke atas pesalah lesbian di Terengganu adalah di bawah kategori TAKZIR dan bukan hudud. Apabila ianya jatuh di bawah hukuman takzir, maka bentuk hukumannya boleh berbeza pendapat mengikut kebijaksanaan hakim dan pemerintah. Di bawah hukuman takzir juga, hakim boleh membuat keputusan samada hukuman itu perlu ataupun tidak dilakukan di hadapan khalayak ramai. Setiap negeri dan mahkamah syariah yang ada di dalamnya berhak untuk menentukan jenis hukuman yang dikenakan mengikut enakmen dan kebijaksanaan masing-masing bagi mencapai Maqasid Syariah selagi ianya di dalam bidang kuasa yang telah ditentukan. Persoalan samada boleh ataupun tidak pihak lain mengkritik keputusan mahkamah syariah di dalam kes ini, itu saya serahkan kepada pembaca semua untuk membuat penilaian dan pertimbangan. Apa yang penting adalah raikan perbezaan pendapat selagi ianya diberi ruang oleh agama kita dan janganlah pula ada yang menuduh pihak yang berbeza ini sebagai sesat. Kita sesama Islam hendaklah cuba mencari titik pertemuan, tidak berpecah dan tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu.

Penulis: DDr Rushdan Noor
Penyemak: Prof Madya Dr.Ruzman Md Noor, Timbalan Pengarah (Ijazah Dasar), Pensyarah Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademik Islam , Universiti Malaya
9 hb September 2018

RUJUKAN
1. https://www.bharian.com.my/…/461036/pasangan-lesbian-didend…
2. Undang-Undang Jenayah Islam, oleh Paizah Haji Ismail
3. https://www.hidayatullah.com/…/homoseksual-dan-lesbian-dala…
4. https://islamqa.info/en/21058
5. http://muftiwp.gov.my/…/2154-realiti-perundangan-dalam-pela…
6. http://agama-mahkamahsyariah.blogspot.com/…/definisi-mahkam…
7. Paizah Haji Ismail, Undang-Undang Jenayah Islam, Dewan Pustaka Islam, 1991

No comments:

Post a Comment